Rühmad
Kokku on Ülejõe lasteaias 12 rühma. Vaata täpsemalt lisatud faili.
Kiusamisest vabaks
Meie lasteaed kannab märki "Kiusamisest vabaks"
Keskkonnakäpp
Lähtume keskkonnateadlikust põhimõttest

Pärnu Ülejõe Lasteaed

Pärnu Ülejõe Lasteaed pakub hoidu ja alushariduse omandamise võimalust lastele vanuses 1,5-7 aastat.
Lasteaed avati Noorte väljaku majas 1965. aasta 19. jaanuaril. 14.novembril 2012 avati Ülejõe lasteaia teine maja Väike-Kuke tänaval.  Lasteaias on kokku 8 rühma: 2 sõime- ja 6 aiarühma. Lasteaia kohti kokku 164 lapsele.  Õppekeeleks on eesti keel.
Lasteaed kuulub tervist edendavate lasteaedade võrgustikku aastast 2008 ning on tunnustatud konkurssidel  Keskkonnasõbralik Ettevõte 2013, juhtimise kategoorias  ja Keskkonnakäpp 2014 – Rahva lemmik.
Lasteaed juhindub oma tegevuses koolieelse lasteasutuse seadusest, koolieelsete lasteasutuste riiklikust õppekavast, lasteasutuse õppekavast ning lasteasutuse põhimäärusest.

Lasteaia pidajaks on Pärnu linn.

Majad

1. MAJA
2. MAJA
3.Maja