Rühmad
Kokku on Ülejõe lasteaias 12 rühma. Vaata täpsemalt lisatud faili.
Kiusamisest vabaks
Meie lasteaed kannab märki "Kiusamisest vabaks"
Keskkonnakäpp
Lähtume keskkonnateadlikust põhimõttest
Uuenduste toetaja

Elukestev õpe

1.MAJA

Noorte Väljaku maja

Noorte väljak 1, Pärnu, 80032
Tel 443 1295

2.MAJA

Väike-Kuke 8a, Pärnu 80018
Tel 442 6345

3.MAJA – UUS

Väike-Posti 8a, Pärnu 80017
Tel 443 3774; +372 5199 2260

Pärnu Ülejõe Lasteaed

Pärnu Ülejõe Lasteaed pakub hoidu ja alushariduse omandamise võimalust lastele vanuses 1,5-7 aastat.

Lasteaed avati Noorte väljaku majas 1965. aasta 19. jaanuaril. 14.novembril 2012 avati Ülejõe lasteaia teine maja Väike –Kuke tänavas. Asutuse kolmas maja avati 14 märtsil 2017 Pärnus, Väike- Posti tänaval.  Lasteaias on kokku 12 rühma: 3 sõime-, 1 tasandus-  ja 8 aiarühma. Lasteaiakohti kokku 230 lapsele.  Lasteaia õppekeeleks on eesti keel.

Lasteaias väärtustatakse keskkonnasäästlikke põhimõtteid ja tervislike eluviise.  Ülejõe lasteaed kuulub tervistedendavate lasteaedade võrgustikku aastast 2008.  Alates 2013 a järgitakse lasteaias väärtuskasvatuse metoodikat Kiusamisest vaba lasteaed.

Pärnu Ülejõe Lasteaeda on tunnustatud konkurssidel  Keskkonnasõbralik Ettevõte 2013 ja Keskkonnakäpp 2014- Rahva lemmik.

Lasteaed juhindub oma tegevuses koolieelse lasteasutuse seadusest, koolieelsete lasteasutuste riiklikust õppekavast, lasteasutuse õppekavast ning lasteasutuse põhimäärusest.

Lasteaia pidajaks on Pärnu linn.