Kiusamisest vabaks
Meie lasteaed kannab märki "Kiusamisest vabaks"
Keskkonnakäpp
Lähtume keskkonnateadlikust põhimõttest
LP-mudel
Arendame lasteaeaiaõpetajate pädevust õppimis- ja käitumisprobleemide ennetamisel ja vähendamisel.
Uuenduste toetaja
Elukestev õpe

1.MAJA

Noorte Väljaku maja

Noorte väljak 1, Pärnu, 80032
Tel 443 1295
Mobiil 5199 2260

2.MAJA

Väike-Kuke 8a, Pärnu 80018
Tel 442 6345
Mobiil 5199 2260

3.MAJA

Väike-Posti 8a, Pärnu 80017
Tel 443 3774
Mobiil 5199 2260

Pärnu Ülejõe Lasteaed

Pärnu Ülejõe Lasteaed pakub hoidu ja alushariduse omandamise võimalust lastele vanuses 1,5-7 aastat.

Lasteaed avati Noorte väljaku majas 1965. aasta 19. jaanuaril. 14.novembril 2012 avati Ülejõe lasteaia teine maja Väike –Kuke tänavas. Asutuse kolmas maja avati 14 märtsil 2017 Pärnus, Väike- Posti tänaval.  Lasteaias on kokku 12 rühma: 3 sõime-, 1 tasandus-  ja 8 aiarühma. Lasteaiakohti kokku 230 lapsele.  Lasteaia õppekeeleks on eesti keel.

Lasteaias väärtustatakse keskkonnasäästlikke põhimõtteid ja tervislike eluviise.  Ülejõe lasteaed kuulub tervistedendavate lasteaedade võrgustikku aastast 2008.  Alates 2013 a järgitakse lasteaias väärtuskasvatuse metoodikat Kiusamisest vaba lasteaed.

Pärnu Ülejõe Lasteaeda on tunnustatud konkurssidel  Keskkonnasõbralik Ettevõte 2013 ja Keskkonnakäpp 2014- Rahva lemmik.

Lasteaed juhindub oma tegevuses koolieelse lasteasutuse seadusest, koolieelsete lasteasutuste riiklikust õppekavast, lasteasutuse õppekavast ning lasteasutuse põhimäärusest.

Lasteaia pidajaks on Pärnu linn

Haridusjärelevalvet teostab:
Pärje Ülavere
E-mail: Parje.Ylavere@hm.ee; tel: 735 0167