jaanuar

27jaan.2019

Pärnu Ülejõe Lasteaed osaleb Pärnumaa Omavalitsuste Liidu projektis

Suhkur- sõber või vaenlane

Projekti eesmärk on juhtida tähelepanu kahjulike suhkrute liigtarbimise mõjule.
Projekt toimub 15.10. 2018 -15.02. 2019
Projekti käigus toimub:
⦁ Info levitamine lastevanemate seas e-posti teel
⦁ Esitlus lastele ja lastevanematele asutuse koridorides
⦁ Etendus Hammas ja suhkur lastele
⦁ Hambajooga, tegevused, katsed ja arutelud rühmades
⦁ Maiustuste osakaalu vähendamine laste üritustel asendades neid puuviljadega

Projekti viib läbi asutuse Tervisemeeskond