Toiduraha ja osalustasu

Vastavalt hoolekogu 30.05.2018 vastuvõetud otsusele
on alates 01.08.2018  lapse toidupäeva maksumus
1.65 eurot.

Lasteaia osalustasu on 56.40 eurot.