Väike-Posti maja sünnipäev

Ülejõe lasteaia Väike-Posti maja peab
15. märtsil oma 1. sünnipäeva!