Hoolekogu

• Rühmade lapsevanemad valivad lasteaia hoolekogusse oma esindaja iga õppeaasta algul (septembris).
• Lasteaiaõpetajate esindaja nimetatakse pedagoogilise nõukogu koosolekul.
• Pärnu linna, kui pidaja esindaja määrab linnavalitsus.
• Hoolekogu koosseisu kinnitab linnavalitsus direktori ettepanekul.
• Hoolekogu valib enda hulgast esimehe ja aseesimehe.
• Hoolekogu käib koos vastavalt vajadusele või vähemalt 4 korda õppeaastas.
• Lasteaia hoolekogu ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga.
• Hoolekogu täidab põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses, koolieelse lasteasutuse seaduses ning haridusasutuse põhimääruses sätestatud ülesandeid.

 

Rühmade esindajad hoolekogus 2018/19 õa:

Sipsiku rühm: Olli Jepifanov
Mõmmikute rühm: Janika Rõõmus
Krõlli rühm: Helen Jürgenson
Naksitrallide rühm: Liis Kiirats
Muumide rühm: Raido Hanst
Puhhi rühm: Tuuli Veetamm
Klaabu rühm: Merle Virula
Nublu rühm: Taavi Käärid
Lepatriinu rühm: Allar Raja
Mesimummu rühm: Anne-Liis Hein
Lotte rühm: Inge Haas
Pokku rühm: Mirko Metsaorg
Linnavalitsuse esindaja: Riho Alliksoo
Õpetajate esindaja: Ingrid Saar