Tugiteenused

Tugiteenused
Meie lasteaia tugimeeskond:

 • Eripedagoog Enali Oraste
 • Logopeedid Tiina Krause Noorteväljaku majas ja Astrid Närep Väike Kuke majas
 • Tugiõpetaja Ingrid Saar Noorteväljaku majas

Info tugispetsialistide kohta:  info@ulejoe.parnu.ee

 • Pärnu linna lasteaedade lapsi, lapsevanemaid ja lasteaedade töötajaid nõustab Pärnu Õppenõustamiskeskuse sotsiaalnõustaja Gädy Rohelsaar.
   Gädy Rohelsaare poole võite pöörduda kui:
  – teile teeb muret teie lapse käitumine
  – kui teie laps ei saa hästi aru ümbritsevatest inimestest
  – kui teie laps ei oska konflikte lahendada.Gädy Rohelsaarega saate kontakti helistades telefonile 5818 9451 või kirjutades e-posti aadressile gady@onk.ee.
  Pärnu Õppenõustamiskeskuse kohta leiate rohkem infot asutuse kodulehelt.
  Pärnu Õppenõustamiskeskuse teenused on tasuta.

   

 • Innove Rajaleidja on üle-eestiline võrgustik, mis pakub tasuta õppenõustamist lapsi haridusteel toetavatele täiskasvanutele – vanematele, õpetajatele, tugispetsialistidele jt. spetsialistidele. 
  Õppenõustamise käigus selgitavad õppenõustajad välja lapse õppimise või käitumisega seotud probleemid, mis takistavad tema edukat haridusteed. Nõustatakse last ümbritsevaid täiskasvanuid, kuidas lapse arengut ja toimetulekut toetada, õpet ja kasvatust korraldada ning milliseid tugiteenuseid laps püsivalt vajab. Kui õppenõustamise käigus selgub, et lapsele sobiva haridustee korraldamiseks on vaja ametlikku otsust ehk haldusakti (nt lasteaias sobitus- või erirühma määramiseks, koolimineku edasilükkamiseks, koolis lihtsustatud õppe rakendamiseks), siis sellise otsuse teeb lapsevanema taotluse alusel kolmest Rajaleidja tugispetsialistist koosnev kooliväline nõustamismeeskond.

  Innove Rajaleidja võrgustiku õppenõustamisteenused

  Innove Rajaleidja keskuste kontaktid

  Lisaks võite lugeda:

  Nõustamisvõimalused Pärnu linnas
  Kaasava hariduse põhimõtete rakendamine Pärnu linna haridusasutustes