Lasteaia tasud

• Vastavalt Pärnu linna volikogu 16.06.2022 määrusega nr.11 kehtestatud lasteaia osalustasu määrale, on alates 01.01.2024 Pärnu linna ujulata lasteaedades osalustasu 70.00 eurot kuus. Alates 01.09.22 rakendub soodustus peredele, kellel käib lasteaias kaks last (teine laps maksab 80 % osalustasu määrast). Kõik soodustused (k.a kolm last lasteaias) kehtivad vaid juhul kui soodustuse saaja laps ning 1 lapsevanem on kantud Pärnu elanike registrisse.
• Alates 01. 04. 2022 on lapse toiduraha päevamaksumus 1.90 eurot