Ringitegevus

Haiguste levikust tingitud piirangute tõttu hetkel lasteaias ringitegevust ei toimu.