Tugiteenused

Tugiteenused
Meie lasteaia tugimeeskond:

Eripedagoog Maryel Loorents
Logopeedid Tiina Krause Noorteväljaku majas
Tugiõpetaja Ingrid Saar Noorteväljaku majas

Info tugispetsialistide kohta:  info@ulejoe.parnu.ee

Pärnu linna lasteaedade lapsi, lapsevanemaid ja lasteaedade töötajaid nõustavad Pärnu Õppenõustamiskeskuse sotsiaalnõustajad:

Diana Tammine
e-post: diana.tammine@onk.parnu.ee  telefon: +372 56 922 649

Gädy Rohelsaar
e-post: gady.rohelsaar@onk.parnu.ee  telefon +372 58 189 451

Sotsiaalnõustaja poole võite pöörduda kui:
– teile teeb muret teie lapse käitumine
– kui teie laps ei saa hästi aru ümbritsevatest inimestest
– kui teie laps ei oska konflikte lahendada.

Pärnu Õppenõustamiskeskuse kontaktid:
koduleht: www.onk.ee
telefon: +372 44 31 436
mobiiltelefon: +372 58 509 247
e-post: onk@onk.parnu.ee

Pärnu Õppenõustamiskeskuse teenused on Pärnulinna elanikele tasuta.
Ülevaade õppenõustamiskeskuse poolt pakutavatest teenustest leiad siit.

Haridus- ja noorteameti Rajaleidja võrgustik on üle-eestiline võrgustik, mis pakub tasuta õppenõustamist lapsi haridusteel toetavatele täiskasvanutele – vanematele, õpetajatele, tugispetsialistidele jt. spetsialistidele.Õppenõustamise käigus selgitavad õppenõustajad välja lapse õppimise või käitumisega seotud probleemid, mis takistavad tema edukat haridusteed. Nõustatakse last ümbritsevaid täiskasvanuid, kuidas lapse arengut ja toimetulekut toetada, õpet ja kasvatust korraldada ning milliseid tugiteenuseid laps püsivalt vajab. Kui õppenõustamise käigus selgub, et lapsele sobiva haridustee korraldamiseks on vaja ametlikku otsust ehk haldusakti (nt lasteaias sobitus- või erirühma määramiseks, koolimineku edasilükkamiseks, koolis lihtsustatud õppe rakendamiseks), siis sellise otsuse teeb lapsevanema taotluse alusel kolmest Rajaleidja tugispetsialistist koosnev kooliväline nõustamismeeskond.

Ülevaade Rajaleidja võrgustiku õppenõustamisteenustest on leitav aadressil  www.rajaleidja.ee.


Nõustamisaja kokkuleppimiseks või lisainfo küsimiseks saab helistada
telefonil 735 0700 või kirjutada e-posti aadressil rajaleidja@rajaleidja.ee.
Nõustamisaja broneerimiseks on võimalik kasutada ka e-broneerimissüsteemi.Haridus- ja noorteameti Pärnu-, Rapla- ja Viljandimaa büroo töötajate kontaktid on leitavad siit.

Nõustamisvõimalused Pärnu linnas

Infomaterjal lastevanematele

Kaasava hariduse põhimõtete rakendamine Pärnu linna haridusasutustes